Välkommen till kennel Roxanne!
Welcome to kennel Roxanne!
The text in English below.


Presentation, bakgrund och målsättning!

Jag heter Susanne Björkman och bor med min familj, sju-åtta Golden retrievers, två Irländska varghundar, fyra katter (två Burma, en Brittblandning & den yngsta en ljuvlig liten bondkatt) på landet i Almunge som ligger en halvtimmes bilresa öster om Arlanda och Uppsala.

Min första golden fick jag 1973, att det blev en golden var en ren slump…jag var ett oerhört hundtokigt barn som hade turen att få låna våra grannars goldentik då två år gammal. Med henne deltog jag på en mängd kurser, ställde ut, började trimma osv.
Så småningom kom hon att bo allt mer hos mig, och blev således "min" första hund.

............................
Min första egna kull föddes 1985, den var oerhört efterlängtad efter många års aktivt hundägande samt arbetande på kennel.
"Kullen" bestod av en valp! Den kullen har sedan följts av ca trettiofem till. Att föda upp hundar är en spännande och mycket intressant hobby/ livsstil där många faktorer samverkar på vägen mot ett bra avelsresultat, tex ett bra avelsmaterial, kunskaper i genetik, förmåga och känsla för vad som kan passa ihop mm!
För att sammanfatta det hela, en idog strävan mot att föda upp "bättre och bättre" hundar när det gäller temperament, arbetslust, exteriör och sundhet!
Tänk så mycket tankar, idéer och förhoppningar som ligger bakom varje kombination!!
En förutsättning som uppfödare är att ha bra och intresserade valpköpare! De ser till att Roxanne hundarna får ett bra liv med mycket kärlek och omsorg samt lagom dos av aktiviteter, allt från kurser av skilda slag till utställningar, jakt och spår, lydnad, bruks, agility etc.
Min personliga målsättning som uppfödare är att se helheten, inte stirra sig blind på enstaka detaljer samt att vara ärlig och kritisk till max i sin egen avel, vilket kan vara smärtsamt ibland!
En annan "käpphäst" när det gäller hunderiet är att acceptera, tillåta och respektera olika typer och inriktningar inom rasen, naturligtvis inom standardens gränser, inte sätta sig på höga hästar och tro att en väg är den enda rätta, alla blir saliga på sin tro!

©Susanne Björkman

Presentation, background and purpose!

My name is Susanne Björkman. I live with my family , seven-eight Golden retrievers, two Irish wolfhounds, four cats (two Burmese cats & two housecats), in the countryside at Almunge, one hour drive north of the capitol Stockholm.

I got my first Golden Retriever in 1973, the reason it beeing a Golden was a coinsidence...I was an extremely dogloving child who had the luck to borrow our neighbors Golden bitch, at that time two years old. With her I attended a lot of different courses, started to exhibit and began to trim.
............................
My first own litter was born in 1985, It was eagerly awaited after many years of active doghandeling, and kennelwork. After that here has been about thirthyfive litters born at the kennel Roxanne.
To breed dogs is a very exciting and interesting hobby/lifestyle.
There´s a lot of factors that has to work if a good breed result is to be prodused, for example a first-class breeding-stock, knowledge in genetics and a ability or feeling of what could fit together.
To sum up the whole thing up, a laborious ambition to breed "better and better" dogs in all ways! (Think so many thoughts, idea's and expectations Its against every combination!)
It is a condition as a breeder to have good and interested puppiebyers! They take care of the Roxanne dogs and give them a lot of love and care together with activity and training in many different ways, hunting, obedience, agility, dogshows etc.
My personal purpose as a breeder is to see an overall picture and not concentrate on separate details to the exclusion of the general appearance of the dogs. One other consuming passion for me in the dogword is to respect different types and directions in a breed, of course in order of the standard, and not in the thought that one way is the only right one!


©Susanne Björkman