Valpar/Litters!

blip2019-11-09


Roxanne the Rose "Solan" har valpar födda 20191031 med "James" CH Roxanne Concorde. Klicka här för mer info!


Roxannee Summerbreeze "Bianca" har valpar födda 20191109 med CH Zampanzar Step In Time "Timmy"
. Klicka här för mer info!

Hundarna från kennel Roxanne, är stabila, glada & nyfikna Golden retrievers som oftast bär omkring på både det ena & det andra,
dvs så som jag anser att denna ras skall vara!
De behöver tid, engagemang, rörelse, regelbundet fritt i skog & mark, vilket förstås kräver träning!
Den unga hundens glädje & kärlek till sin omgivning visar sig ofta ganska handgripligt i blöta pussar & ystra hopp.
De är inte fullvuxna i mental mening föränn strax före 3 års ålder, rätt behandlade är de då helt underbara & blir bara bättre med åren!
Är du intresserad, har förutsättningar & ser glädjen i att forma & prägla din hund? Vill du gå kurser, samt inser att äga en hund kräver tid & engagemang?
Längtar du/ni efter en kär vän & trogen följeslagare till familjen?
Då är du välkommen att kontakta mig & kennel Roxanne!


Valparna på kennel Roxanne föds upp helt nära oss, dvs med tyngdpunkt på socialisering.
Jag tror mycket på att valparna redan i späd ålder ska möta värden, dvs människor i alla åldrar, musik, dammsugare, mopeder etc.
Viktigt också att de får umgås och lära sig "hundspråk" med fler hundar än bara sin mamma.
Allt detta skapar trygga hundar som fungerar väl såväl med oss människor som med sina artfränder, samt i livet i vårt samhälle.
De avmaskas, vaccineras, id-märks, veterinärbesiktigas & försäkras förstås.
Vid tidigast 8 veckors ålder flyttar de.
Medlemskap i Golden retrieverklubben ingår. Valpträffar under det första året anordnas.

För mina tankar kring avel, läs under Välkommen sidan!

Golden är en apporterande fågelhund. Man behöver inte jaga för att vara en bra Goldenägare, men man ska veta att denna ras behöver såväl fysisk som mentalt arbete för att må bra.
Dvs rejäla prommenader i skog & mark, lös, varje dag, samt träning, tex lydnad, spår, sök agility, apportering, bara ens egen fantasi som ev. sätter stop.
Golden är en underbar allroundhund! De älskar oxå att bada i såväl vatten som lera :) Dvs rasen är ingen soffhund alls!!For my thoughts about breeding, read on the Välkommen side!

Dogs from the kennel Roxanne, are stable, happy and inquisitive Golden Retrievers that usually carry it around on both this and the other,that is, as I believe that this breed should be!
They need a lot of time, commitment, movement, regularly free of forest and land, which of course takes practice!
The young dog's joy and love for his surroundings is often found quite palpable in sloppy kisses & frisky jumps.
They are not grown in the mental sense users until shortly before 3 years of age, with the right treatment, they are as wonderful and just gets better with age!
If you are interested, have the potential and see the joy in shaping and embossing your dog? Want to take classes, and realize that owning a dog requires time and commitment?
Do you long for a dear friend and loyal companion to your family?
Please feel free to contact me kennel Roxanne!

The puppies at kennel Roxanne kept quite close to us, that is, with an emphasis on socialization.
I think a lot of the puppies already in infancy will meet the word, people of all ages, music, vacuum cleaners, mopeds, etc.
Important is also that they get together and learn "dog language" with more dogs than just their mother.
All this creates secure dogs that work well with both our people with their own species, and in life in our society.
They are wormed, vaccinated, ID-marked, Veterinary inspected & insured of course.
At the earliest age of 8 weeks, they move.
Membership in the Golden Retriever Club is included. Puppy meetings during the first year is organized.